Album: Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Đức Thành

Số bài: 10 - Nghe: 29018339

Cảm thụ âm nhạc theo cảm xúc qua những bình luận hay và ý nghĩa!